header img

Waarom BKZ Consultancy?

icon

Benutten van alle voordelen uit uw certificering

BKZ Consultancy zorgt ervoor dat u alle voordelen kunt benutten die een zorgkwaliteitskeurmerk aanbiedt. Dan is uw zorgorganisatie
verzekerd van een goede zorgverlening.

icon

Voldoen aan de eisen branchorganisaties

Met een kwaliteitskeurmerk toont u aan dat zaken op orde zijn en ook voldoet aan de eisen van brancheorganisaties.

icon

Verhoging betrokkenheid medewerkers

Doordat kwaliteitskeurmerken zorgorganisaties dwingt continue te verbeteren, verhoogt dit de interacties tussen medewerkers en de primaire zorgprocessen.

icon

Gunningsvoordeel zorginkoop

Door de kwaliteit in uw zorgorganisatie op orde te hebben en aantoonbaar te maken middels een certificering, maakt u meer kans op een contract met de zorgverzekeraar.

Wtza

Het wetsontwerp Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgorganisaties. Dit betekent dat een nieuwe zorgorganisatie zich, voordat hij begint met zorgverlening, moet melden. De zorgorganisatie zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling en cliëntenraad aanwezig is.

Op deze manier verkrijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sneller en meer informatie over alle nieuwe zorgorganisaties. Hiermee kan de IGJ bepalen welke zorgorganisaties zij na aanvang van de zorgverlening binnen vier weken tot zes maanden zal inspecteren om in de praktijk te toetsen of de kwaliteit van de zorg op orde is.

Door het invullen van de vragenlijst wordt ook bevorderd dat nieuwe zorgorganisaties zich beter bewust zijn van de eisen die aan de zorgverlening worden gesteld en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Hiermee wordt voorkomen dat de IGJ bij een eerste bezoek aan een nieuwe zorgorganisatie veel tijd kwijt is om de zorgorganisatie te informeren over de regels waaraan hij moet voldoen.

Eveneens met het doel om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van nieuwe zorgorganisaties wordt met dit wetsontwerp de bestaande toelatingsprocedure voor een vergunning vernieuwd. De aanvrager van de vergunning wordt, anders dan nu het geval is, niet alleen getoetst op de transparantie van de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering, maar ook op enkele documenten waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg voldoet.

De Wtza verplicht vrijwel alle zorgorganisaties om een onafhankelijke interne toezichthouder in te stellen (lees: Raad van Toezicht). Het Uitvoeringsbesluit Wtza regelt de uitzonderingen op die verplichting.

De belangrijkste uitzondering voor kleine zorgorganisaties zijn:
  • zorgorganisaties die met minder dan 10 personen zorg verlenen of;
  • zorgorganisaties die met minder dan 25 personen zorg verlenen, waarbij zorg wordt gecombineerd met verblijf.

Deze zorgorganisaties zijn niet verplicht om een onafhankelijke interne toezichthouder in te stellen.

Lees meer ...

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Brochure AanvragenDe optie brochures aanvragen is nog niet actief.

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst