header img

Waarom BKZ Consultancy?

icon

Benutten van alle voordelen uit uw certificering

BKZ Consultancy zorgt ervoor dat u alle voordelen kunt benutten die een zorgkwaliteitskeurmerk aanbiedt. Dan is uw zorgorganisatie
verzekerd van een goede zorgverlening.

icon

Voldoen aan de eisen branchorganisaties

Met een kwaliteitskeurmerk toont u aan dat zaken op orde zijn en ook voldoet aan de eisen van brancheorganisaties.

icon

Verhoging betrokkenheid medewerkers

Doordat kwaliteitskeurmerken zorgorganisaties dwingt continue te verbeteren, verhoogt dit de interacties tussen medewerkers en de primaire zorgprocessen.

icon

Gunningsvoordeel zorginkoop

Door de kwaliteit in uw zorgorganisatie op orde te hebben en aantoonbaar te maken middels een certificering, maakt u meer kans op een contract met de zorgverzekeraar.

Wkkgz

Een ieder heeft recht op goede zorg. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als medewerkers of cliënten een klacht hebben over de zorg. Dit staat allemaal in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Uit onderzoek blijkt dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Cliënten willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgmedewerkers leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

De wet regelt het volgende: Een betere en snelle aanpak van klachten. Cliënten kunnen sinds 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgorganisatie. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgmedewerker het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo een gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden

Medewerkers moeten voorvallen in de zorg kunnen melden. Zorgorganisaties moeten een interne werkwijze hebben die dit regelt. Doel is dat collega's het voorval met elkaar bespreken en ervan kunnen leren. En op deze manier samen de zorg verbeteren. Zorgorganisaties mogen zelf bepalen op welke manier zij dit organiseren.

Cliënt krijgt sterkere positie

De cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld een fout tijdens het verstrekken van medicatie. De zorgorganisatie moet zo een fout met de cliënt bespreken en in het cliëntendossier opnemen. De cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorg wanneer hij daarom vraagt.

Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

Voortaan moeten zorgorganisaties alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Net als ontslag van een zorgmedewerker wegens ernstig disfunctioneren.

Zorgorganisaties krijgen de ruimte om toezichthoudende organen in te stellen, klachtenregelingen en kwaliteitssystemen te maken die passen binnen hun organisatie. Wel gelden er regels waaraan zij zich moeten houden.

Voor welke zorgorganisaties geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgorganisaties. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet. De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Wat is de ingangsdatum van de Wkkgz?

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingegaan. Klachtenregelingen moeten per 1 januari 2017 voldoet aan de nieuwe wet en zorgorganisaties moeten aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Is uw organisaties nog niet Wkkgz-proof?

Neem dan contact op met BKZ Consultancy voor een vrijblijvend adviesgesprek. U kunt ook uw gegevens achterlaten dan bellen wij u.

Lees meer ...

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Brochure AanvragenDe optie brochures aanvragen is nog niet actief.

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst