Overige diensten

header img

Waarom BKZ Consultancy?

icon

Benutten van alle voordelen uit uw certificering

BKZ Consultancy zorgt ervoor dat u alle voordelen kunt benutten die een zorgkwaliteitskeurmerk aanbiedt. Dan is uw zorgorganisatie
verzekerd van een goede zorgverlening.

icon

Voldoen aan de eisen branchorganisaties

Met een kwaliteitskeurmerk toont u aan dat zaken op orde zijn en ook voldoet aan de eisen van brancheorganisaties.

icon

Verhoging betrokkenheid medewerkers

Doordat kwaliteitskeurmerken zorgorganisaties dwingt continue te verbeteren, verhoogt dit de interacties tussen medewerkers en de primaire zorgprocessen.

icon

Gunningsvoordeel zorginkoop

Door de kwaliteit in uw zorgorganisatie op orde te hebben en aantoonbaar te maken middels een certificering, maakt u meer kans op een contract met de zorgverzekeraar.

IGJ audit op basis van Toetsingskader

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? Laat BKZ Consultancy u adviseren over de mogelijkheden.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van de wettelijke- en branche specifieke eisen in de zorg. Bij de uitvoering maakt de IGJ gebruik van verschillende toetsingskaders.

Met onze dienst ‘IGJ-audit op basis van toetsingskader’ geven wij inzicht in de verschillende kwaliteitskaders en toetsingskaders die belangrijk zijn binnen de zorgsector:

  • Kwaliteitskader Wijkverpleging 2018;
  • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017;
  • Kwaliteitskader Gehandicapten zorg 2017-2022
  • Kwaliteitskader Jeugdzorg 2016.
Overige wet- en regelgeving

Afhankelijk van welk onderdeel van de zorg u bedient, kunnen de volgende wet- en regelgeving ook belangrijk zijn: Wet BIG, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), Wet toelating zorginstellingen (WTZi), Wet op de geneeskundige belanghandelingsovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Governancecode Zorg.

Onze dienst ‘IGJ-audit op basis van toetsingskader’ is bedoeld voor zorgorganisaties die in Nederland gecontracteerde- en gecontracteerde zorg leveren en tevens onder het toezicht van de IGJ vallen. De bevindingen en adviezen in onze rapporten worden ook betrokken in het certificeringsproces dat wordt uitgevoerd door een certificerende instelling.

Na een nulmeting, op basis van documentenbeoordeling, observaties ter plaatse en interviews, stellen wij een plan van aanpak op met acties en knelpunten die vanuit de nulmeting naar voren zijn gekomen. Indien gewenst ondersteunen wij bij de uitvoering van het plan van aanpak. Jaarlijks verzorgen wij een update van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en bespreken wij de mogelijke consequenties voor uw zorgorganisatie. Hierdoor is geborgd dat uw zorgorganisatie blijft voldoen aan de wettelijke eisen.

Meer weten over een IGJ-audit op basis van toetsingskader?

Neem dan contact op met BKZ Consultancy voor een vrijblijvend adviesgesprek. U kunt ook uw gegevens achterlaten dan bellen wij u.

Lees meer ...

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Brochure AanvragenDe optie brochures aanvragen is nog niet actief.

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst