header img

Visie, doelstelling en kernwaarden

Visie

Onze visie is het wendbaar maken van zorgorganisaties, zodat zij makkelijk kunnen inspelen op kansen, bedreigingen en de veranderende eisen van cliënten en andere betrokken.

Doelstelling

Naast de visie, het wendbaar maken van zorgorganisaties, heeft BKZ Consultancy als doelstelling zorgorganisaties inzicht te verschaffen in de mate waarin wordt voldaan aan de gestelde eisen/normen door stakeholders.

BKZ Consultancy realiseert dit door met ervaren adviseurs kwaliteitsnormen te implementeren, audits en onderzoeken uit te voeren op de betreffende normen en hierover kort en bondig, via korte en heldere communicatielijnen, te rapporteren aan de klant.

header img

Onze kernwaarden

  • Kwaliteit
    Als wat wij doen is van hoge kwaliteit, daarom gaan wij altijd goed voorbereid op pad. Kwaliteit is voor ons een essentieel basisbegrip en daarmee vormt het de belangrijkste kernwaarde van onze organisatie. Onze adviezen en diensten zijn van grote waarde voor onze klanten.
  • Verbindend
    Verbindend betekent meer voor ons dan alleen betrokken. Verbindend naar onze klanten, naar elkaar en naar de samenleving. En doordat we laagdrempelig zijn, weten we de juiste verbindingen te leggen. We zoeken kennis als we die niet hebben en we delen kennis als andere die niet hebben.
  • Integer
    Wij geloven dat vertrouwen een fundamentele voorwaarde is voor een succesvolle samenwerking. Daarom beschouwen we integriteit als een hele belangrijke kernwaarde. Het gaat erom te allen tijde open, eerlijk en respectvol te zijn naar elkaar, klanten en andere betrokken.

Lees meer ...

Brochure Aanvragen

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst