header img

Certificering stappenplan

BKZ Consultancy hanteert een certificering stappenplan en begeleidt uw zorgorganisatie in 6 duidelijke stappen naar een kwaliteitskeurmerk. Door het toepassen van dit stappenplan, zijn wij instaat maatwerk te leveren aan onze opdrachtgevers.

header img
Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Wenst u de kwaliteit binnen uw zorgorganisatie naar een hoger niveau te tillen? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze kwaliteitsadviseurs. Zij kunnen u alles vertellen over kwaliteitsmanagement in de zorg.

Nulmeting

Wij starten met een nulmeting om te beoordelen in hoeverre uw zorgorganisatie al invulling geeft aan de gekozen norm en wat nog aanvullend nodig is om te komen tot een kwaliteitskeurmerk. Ook dient deze nulmeting om het management en de medewerkers kennis te laten maken met de inhoud en de reikwijdte van de gekozen norm. Tijdens de nulmeting bespreken wij de verschillende processen, procesbeschrijvingen, procedures en instructies die binnen uw zorgorganisatie van toepassing zijn en toetsen dit aan de gekozen norm. De resultaten verwerken wij in een Plan van Aanpak. De nulmeting duurt ca. 1 dag exclusief het opstellen van het plan van aanpak en de presentatie van de uitkomsten.

Na het afronden van de nulmeting weet u precies waar uw zorgorganisatie staat. U heeft inzicht in de concrete acties, verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en investering. Nu kunt u beslissen of u zich door BKZ Consultancy wilt laten begeleiden naar een kwaliteitskeurmerk.

Kwaliteitssysteem

In deze fase starten wij eerst met het opzetten van een digitaal kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van de gekozen norm en de wensen van de opdrachtgever. Na de opzet vindt de implementatie van het kwaliteitssysteem plaats. De opzet en implementatie van het kwaliteitssysteem is volgens de nieuwe High Level Structure (HLS) en kan hierdoor eenvoudig met andere sectorspecifieke normen geïntegreerd worden.

Interne audit

Wij stellen een auditplan op en toetsen door middel van een interne audit of het kwaliteitssysteem voldoende geïmplementeerd is in de zorgorganisatie en voldoet aan de eisen van de gekozen norm. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften en eisen van belanghebbenden.

Geconstateerde verbeterpunten worden vastgelegd in een rapport en gepresenteerd aan het management. Het doel van de interne audit is om uw zorgorganisatie voor te bereiden op certificering door een certificerende instelling.

Directiebeoordeling

De directiebeoordeling is een verplicht onderdeel voorafgaand aan certificering. BKZ Consultancy ondersteunt het management bij de directiebeoordeling om de effectiviteit van het kwaliteitssysteem vast te stellen. Samen met het management stellen wij vast of het kwaliteitssysteem ondersteunt bij het behalen van doelstellingen en bijdraagt aan continu verbetering.

Na certificering stelt de norm verplicht dat er periodiek een directiebeoordeling wordt uitgevoerd.

Begeleiding

BKZ Consultancy is bekend met de werkwijze van certificerende instellingen en is daardoor op locatie beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over het kwaliteitssysteem tijdens de externe audit. Dit zorgt voor minder spanning bij de opdrachtgever.

Onderhoud

Na het behalen van het kwaliteitskeurmerk moet het kwaliteitssysteem periodiek onderhouden worden, zodat uw zorgorganisatie blijft voldoen aan de eisen van de gekozen norm. U kunt deze periodieke activiteit uitbesteden aan BKZ Consultancy, zodat u zich volledig kunt focussen op de zorg aan cliënten.

Na elke periodieke evaluatie brengen wij verslag uit over de huidige stand van het kwaliteitssysteem. Zijn er verbeterpunten geconstateerd, dan maken wij afspraken met u over de opvolging hiervan.

Doorlooptijd en kosten

De gemiddelde doorlooptijd van de HKZ-certificering varieert van 4 tot 8 maanden. Dit is sterk afhankelijk van de omvang van de zorgorganisatie en de houding van het management, maar ook de mate waarin de zorgorganisatie in de praktijk al voldoet aan de gekozen norm. Voor een exact inzicht in de verwachte doorlooptijd, tijdsbesteding en kosten gaan we eerst met u in gesprek, voeren een nulmeting uit en ten slotte doen wij u een vrijblijvende offerte voorstel.

Voor het uitvoeren van een nulmeting, het opstellen van een plan van aanpak en het presenteren van de uitkomsten rekenen wij een vast eenmalig bedrag van €1.040 exclusief btw.

Lees meer ...

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Brochure AanvragenDe optie brochures aanvragen is nog niet actief.

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst