Ondersteuning bij inrichten Cliëntenraad

header img

Waarom BKZ Consultancy?

icon

Benutten van alle voordelen uit uw certificering

BKZ Consultancy zorgt ervoor dat u alle voordelen kunt benutten die een zorgkwaliteitskeurmerk aanbiedt. Dan is uw zorgorganisatie
verzekerd van een goede zorgverlening.

icon

Voldoen aan de eisen branchorganisaties

Met een kwaliteitskeurmerk toont u aan dat zaken op orde zijn en ook voldoet aan de eisen van brancheorganisaties.

icon

Verhoging betrokkenheid medewerkers

Doordat kwaliteitskeurmerken zorgorganisaties dwingt continue te verbeteren, verhoogt dit de interacties tussen medewerkers en de primaire zorgprocessen.

icon

Gunningsvoordeel zorginkoop

Door de kwaliteit in uw zorgorganisatie op orde te hebben en aantoonbaar te maken middels een certificering, maakt u meer kans op een contract met de zorgverzekeraar.

Ondersteuning bij inrichten Cliëntenraad

Als zorgorganisatie bent u verplicht conform de WTZi een cliëntenraad of enige vorm van (mede)zeggenschap in te stellen. Voldoet uw cliëntenraad nog niet aan de nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraad zorg (Wmcz)?

Eisen Wmcz

Zorgorganisaties die 24-uurs-, of langer dan een periode van zes maanden achtereen, zorg bieden en meer dan 10 medewerkers in dienst hebben, zijn verplicht enige vorm van medezeggenschap te organiseren. Voor ambulante- en thuiszorgorganisaties geldt een grens van 25 medewerkers.

In de wijkverpleging is een zorgorganisatie al vanaf 10 medewerkers verplicht een cliëntenraad of een andere vorm van medezeggenschap tewerkstellen.

Bij een zorgorganisatie met bijvoorbeeld vijf cliënten, is de vraag of het noodzakelijk is om een cliëntenraad op te richten? Ondanks het uitgangspunt een cliëntenraad is, laat de wet de vorm van (mede)zeggenschap vrij. Het is dus aan het bestuur van de zorgorganisatie en de cliënten hoe zij de medezeggenschap willen invullen.

Rechten cliëntenraad

Een cliëntenraad heeft door zijn huidige organisatievorm de mogelijkheid zich te verdiepen in het beleid van de zorgorganisatie en kan daardoor het gemeenschappelijke belang van cliënten behartigen.

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten:
  • Recht op informatie: De zorgorganisatie voorziet de cliëntenraad in alle informatie die deze nodig heeft om zijn taken uit te kunnen voeren.
  • Recht op overleg: Het bestuur van de zorgorganisatie overlegt regelmatig met de cliëntenraad over het beleid die zij voert.
  • Recht om te adviseren: De cliëntenraad is vrij om gevraagd en ongevraagd het bestuur van de zorgorganisatie te adviseren.
  • Bindende voordracht raad van toezicht: De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het toezichthoudende orgaan, de raad van toezicht. De cliëntenraad mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht.
  • Recht op facilitering: De zorgorganisatie zorgt ervoor dat de cliëntenraad kan vergaderen, ondersteuning en scholing krijgt.
  • Recht om extra bevoegdheden af te spreken: De zorgorganisatie kan de cliëntenraad aanvullende bevoegdheden toekennen dan in de wet genoemd.
Meer weten over onze ondersteuning bij de inrichting van de cliëntenraad?

Neem dan contact op met BKZ Consultancy voor een vrijblijvend adviesgesprek. U kunt ook uw gegevens achterlaten dan bellen wij u.

Lees meer ...

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Brochure AanvragenDe optie brochures aanvragen is nog niet actief.

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst