Governancecode zorg

header img

Waarom BKZ Consultancy?

icon

Benutten van alle voordelen uit uw certificering

BKZ Consultancy zorgt ervoor dat u alle voordelen kunt benutten die een zorgkwaliteitskeurmerk aanbiedt. Dan is uw zorgorganisatie
verzekerd van een goede zorgverlening.

icon

Voldoen aan de eisen branchorganisaties

Met een kwaliteitskeurmerk toont u aan dat zaken op orde zijn en ook voldoet aan de eisen van brancheorganisaties.

icon

Verhoging betrokkenheid medewerkers

Doordat kwaliteitskeurmerken zorgorganisaties dwingt continue te verbeteren, verhoogt dit de interacties tussen medewerkers en de primaire zorgprocessen.

icon

Gunningsvoordeel zorginkoop

Door de kwaliteit in uw zorgorganisatie op orde te hebben en aantoonbaar te maken middels een certificering, maakt u meer kans op een contract met de zorgverzekeraar.

Governancecode Zorg

Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht bij een zorgorganisatie essentieel. De instelling heeft de ruimte om een eigen beleid te maken voor goed bestuur. De Rijksoverheid zorgt voor de wettelijke kaders waarbinnen dit eigen beleid voor goed bestuur opgesteld kan worden.

Doel van goed bestuur in de zorg

Zorgorganisaties hebben ruimte om hun eigen zorgorganisatie in te richten en keuzes te maken. De overheid blijft hierbij op afstand. Zo krijgen zorgorganisaties meer te maken met de gevolgen van hun eigen keuzes. In het ergste gevallen kunnen zij bijvoorbeeld failliet gaan. Het is dan belangrijk dat een aantal zaken binnen de onderneming op orde is. Bijvoorbeeld aansturing, intern toezicht en risicomanagement.

Goed bestuur moet ervoor zorgen dat:
  • zorgorganisaties zorgen voor kwalitatief goede en veilige zorg voor hun cliënten;
  • duidelijk is wie voor welk onderdeel binnen de zorgorganisatie verantwoordelijk is;
  • zorgorganisaties zorgen voor goed financieel beheer.
Controle op het bestuur in de zorg

De Raad voor Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen hun zorgorganisatie. Het interne toezichthoudende orgaan moet het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur toetsen. Dit orgaan is meestal de Raad van Toezicht. De toezichthouder stelt zich hierbij positief en kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van de zorgorganisatie. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals cliënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing.

Een Raad van Toezicht kan een bestuurder, waarvan zij oordeelt dat hij niet goed functioneert, ontslaan. Goede controle van de Raad van Toezicht verkleint of voorkomt het risico op incidenten binnen de zorgorganisatie.

Nog geen Raad van Toezicht conform de Governancecode zorg?

Heeft uw zorgorganisatie een Raad van Toezicht, maar voldoet u nog niet aan de wettelijke vereisten van goed bestuur en de principes volgens de Governancecode Zorg 2017? Neem dan contact op met één van onze kwaliteitsadviseurs voor een vrijblijvend adviesgesprek of laat uw gegevens achter dan bellen wij u. Onze adviseurs bespreken graag de mogelijkheden met u.

Lees meer ...

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Brochure AanvragenDe optie brochures aanvragen is nog niet actief.

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst